PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO – TRANSPORTOWO - PRODUKCYJNE

Chemia

Obecnie zaprawy budowlane produkuje się w postaci suchych mieszanek, w których recepturach stosuje się dodatki i domieszki chemiczne, takie jak proszki redyspergowalne, etery, celulozy, etery skrobi, włókna celulozowe i inne. Zastosowanie tych dodatków pozwoliło na otrzymanie produktów o właściwościach znacząco odbiegających od właściwości tradycyjnych zapraw budowlanych.

CENTRUM BUDOWLANE DISPOL

37 - 500 Jarosław, Szówsko ul. Kard. Wyszyńskiego 1
tel./fax.: (+48) 16 621-54-14, tel.: (+48) 16 621-68-66 /76 /86, (+48) 16 624-13-12
e-mail: dispol@dispol.com.pl

© 1992-2016 DiSPOL All Rights Reserved.