PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO – TRANSPORTOWO - PRODUKCYJNE

Fundamenty

Fundament to element konstrukcyjny przekazujący całość obciążeń budowli lub maszyn na podłoże gruntowe, wykonany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, rzadziej z drewna (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. Dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu ma zapewnić minimalne i równomierne osiadanie budowli, jej stateczność, a także właściwą głębokość posadowienia.

CENTRUM BUDOWLANE DISPOL

37 - 500 Jarosław, Szówsko ul. Kard. Wyszyńskiego 1
tel./fax.: (+48) 16 621-54-14, tel.: (+48) 16 621-68-66 /76 /86, (+48) 16 624-13-12
e-mail: dispol@dispol.com.pl

© 1992-2016 DiSPOL All Rights Reserved.